L. Szondi


News
Szondi Institut
Articles
Szondi Vectors Descriptions
Literature
New Developments
Szondi's Applications
Szondi Groups
Links
Personality Developments
The Latin Section
Rorschach
Books
Phoenix-Hus

SEXUELE PROFILEN

1. S+0

Demander - vragen

Overwicht van de infantiel vorm van persoonlijke Eros.

(S+!0 : pregenitale sexualiteit) De pp heeft een grote behoefte aan tederheid die meestal op een infantiel wijze tot uiting komt voor zover de actieve component van de sexualiteit afwezig blijft. Overdruk op deze tendens wijst op een behoefte tot regressie naar zeer infantiele vormen van sexuele bevrediging, gekenmerkt door afhankelijkheid en passiviteit.

Als deze behoeften niet bevredigd worden - wat vaker voorkomt gezien het buitenissige karakter van deze behoefte - dan kan de pp reageren met geweld. Dit is de andere interpretatiemogelijkheid van s0.

2. S0+

Dominer - overheersen

Overwicht van agressie, sadisme en dominantie met behoefte aan infantiele sexuele bevrediging.

(S0+! : sexueel of andersoortig sadisme) De behoefte aan agressie, domineren, controle overtreft de neiging om wederzijds bevredigende relaties aan te gaan. Vaak zijn dit verleiders of charmeurs met een eerder zwakke sexualiteit die voldoening neemt met de verovering. De accentuering van de agressieve tendensen (S0+!) pleit sterk voor het bestaan van pervers sadistische neigingen.


3. S-0

Donner - geven

Overwicht van de collectieve of platonische liefde met bevrediging van agressieve tendensen in meestal humanitaire acties.

(S-!0 : overdreven onderdrukking van Eros) Typische reactie van de actieve sublimatie indien het Ik een zekere graad van rijpheid bereikt heeft (Sch±±, Sch±+, Sch++).

De accentuering van h-! moet doen denken aan een homosexuele component.


4. S0-

Subir - ondergaan

Overwicht van zelfovergave, opoffering, passiviteit.

(0-! : sexuele of andere vorm van masochisme) De pp zoekt voldoening in een passief afhankelijke relatie. De accentuering (s-!) pleit sterk voor het bestaan van een pervers masochisme.

Deze reactie komt regelmatig voor bij passionele moordenaars. Analytisch onderzoek heeft gewezen op sterke onbewuste masochistische tendensen bij veel moordenaars. Het is een banale vaststelling dat veel criminelen een gevoel van opluchting en inwendige kalmte ervaren nadat zij hun daad voltrokken hebben; dit gevoel neemt nog toe wanneer ze hun misdrijf bekennen en de onbewust verlangde straf uitlokken. Dit is de verdere betekenis van s-!.


5.S++

Copuler - paren

Normale volwassen sexualiteit.

Samengaan van beide sexuele strevingen, de tedere en de agressieve. Normatief profiel dat ook het meest verspreid is. Wanneer een van beide, of de twee termen verhoogd zijn (h+!s+!) dan wijst dit waarschijnlijk op gebrek aan bevrediging van deze behoefte(n) in de realiteit. Deze accentueringen komen veel voor bij alle categorie‘n van geesteszieken.


6. S--

Coupler - koppelen

Normale gesublimeerde sexualiteit die open staat voor kultuur (h-) en beschaving (s-).

h-!s-! roept een vermoeden op van homosexualiteit of perversie. Dit profiel is kenmerkend voor een geslaagde sublimatie als het Ik voldoende ontwikkeld is (Sch±±, Sch±+, Sch++). in het andere geval mag men zich verwachten aan neurotische of perverse vormen van sexualiteit, zeker in geval van overdruk op een factor.

De analytische kliniek heeft vaak gewezen op de nabijheid van sublimatie en perversie. In beide gevallen ondergaat de normale gang van de sexualiteit een afwijking, hetzij wat het object betreft, hetzij wat de wijze van bevrediging aangaat. De pervert valt op in vergelijking met de gesublimeerde door overdruk op een factor en door een meer kwetsbare Ik-struktuur. Verder vindt men dan geregeld een psychopatische contactvorm. De pervert heeft ook vaak op het EKP - en soms op het VGP - precies tegengestelde posities die wijzen op zeer sterke splitsingen in het driftleven. Szondi heeft vaak het geval aangehaald van een criminele nazi, die gekend was voor zijn perversie, die beurtelings op het VGP de reacties s-!!! en s+!!! liet zien.

7. S±0

Žlire - verkiezen

Twijfel tussen de individuele en de collectieve Eros.

Het dilemma zit in de keuze van een eigen weg om de behoefte aan liefde te voldoen : moet de pp voldoening verwachten van een concrete persoon of moet de pp een hogere zaak betrachten?

Op een dieper en meer essentieel vlak twijfelt het subject tussen de homosexuele en de heterosexuele weg. Bisexueel verlangen.


8. S0

±séduire - verleiden

Sexueel of moreel masochisme.

Typisch voor sadomasochisten met zwakke erotische behoeften omwille van de nood om zeer strakke en steeds problematische relaties te onderhouden met hun object, waarin de achtervolger en de achtervolgde voortdurend van rol verwisselen.


9. S+-

Languir – snakken naar

Totale passiviteit. Sexuele inversie bij mannen.

Met dit profiel wordt de sexueel meest passieve en verlaten positie nagestreefd.

Klassiek beeld van de vrouwelijke sexualiteit.

Passieve sexualiteit is typisch bij obsessionelen en heeft er een afweerkarakter; hetzelfde geldt voor de asthenen en depressieven.

Bij overaccentuering moet men in geval van een man zich verwachten aan sterke passieve homosexuele neigingen, en bij vrouwen aan masochistische neigingen (onderworpen vrouwen, slavinnen, op voorhand overgeleverd aan de grillen van hun partner; regelmatig profiel van gelegenheidsprostituee).

Ook kenmerkend - in geval van overaccentuering - voor uitgesproken narcisme, bijv. bij psychotici (schizofrenen en melancholici).


10. S-+

Conquérir - veroveren

Agressieve, mannelijke sexualiteit.

Profiel dat veel voorkomt bij pp die hun erotische verlangen onderdrukken en proberen hun behoefte aan activiteit en aan mannelijke zelfbevestiging te bevredigen in humanitaire daden met enig agressief karakter

(sociaal assistenten ...).

Klassieke reactie bij hysterici waar de negatie van de castratie vooraan staat in hun identificatiekonflikten. Accentuering wijst in de richting van een onvoldoende gesublimeerde vorm van sadisme of homosexualiteit.


11. S-

±Disposer - beschikken

Sadomasochisme met onderdrukking of sublimering van Eros.

Wat hier ontbreekt is de wens of het vermogen om een sexuele relatie aan te gaan met een gedifferentieerde partner.


12. S±-

Soupirer - smachten

Behoefte aan beschaving en kultuur in vrouwelijke zin zonder uitsluiting van persoonlijke Eros.

Vrij ontwikkelde en evenwichtige vorm van sexualiteit die kenmerkend is voor sublimatie die het verlangen noch het vermogen tot erotische relaties met welbepaalde objecten in de weg staat.


13. S+

±Draguer – jagen

Normale sexualiteit ingekleurd door passiviteit en sadomasochisme.

Vaak voorkomend profiel dat wijst op een moeilijkheid om een sexueel actieve rol te spelen binnen een overigens normale sexualiteit.


14. S±+

Proposer - voorstellen

Normale sexualiteit met ruimte voor kultuur.

Gemis aan behoefte tot overgave en opoffering (s-).


15. S

±±Désirer - verlangen

Volledige bisexualiteit.

De pp probeert alle dimensies van de sexualiteit te integreren, wat zelden lukt. Veel voorkomend dilemma bij hysterici, en vooral bij fobici.


16. S00

dormir - slapen

Sexueel infantilisme. Anhedonisme. Ascetisme. Frigiditeit. Impotentie.

Dit profiel kan betekenen dat de sexualiteit tijdelijk op inactief staat, of dat ze constitutioneel deficient is. Zo'n deficient karakter kan het gevolg zijn van een geslaagde ascese of van een oude volgehouden verdringing (in bepaalde vormen van primaire frigiditeit soms) die een regressie ingeleid heeft naar vormen van infantiele bevrediging van de libido.

Bij vrouwen is het vaak een teken van periodisch frigiditeit, en bij mannen van tijdelijk impotentie.

Einde

© 1996-2001 Leo Berlips, JP Berlips & Jens Berlips, Slavick Shibayev