L. Szondi


News
Szondi Institut
Articles
Literature
New Developments
Szondi's Applications
Szondi Groups
Links
Personality Developments
The Latin Section
Rorschach
Books
Phoenix-HusAdministrering av Szondi testet.

Administrering av Szondi testet.

av Leo Berlips, leg- psykolog, leg. psykoterapeut, Dipl. psychodramadirector.

Testet består av 6 serier av 8 fotografier av psykiskt extremt störda människor. Varje serie innehåller ett fotografi av en representant av en av följande åtta drift-

klasser: hermafroditer (h), sadister (s), epileptiker (e), hysterikor (hy), katatoner (k), paranoida (p), depressiva (d) och maniker (m).

Man lägger fram varje serie av 8 fotografier och ber fp. att välja ur 2 sympatiska och 2 icke sympatiska bilder. Slutresultatet blir fp. har valt 12 fotografier som trevliga (positiva) och 12 som icke trevliga (negativa). På fotografiets baksida finns behovsklass tillhörighet, angivet med en avkortning. (t.ex. h, s, e. hy, k, p, d, m).

I anslutning till detta första val av de sex serierna ber man Fp att välja på nytt, i varje serie, mellan de fyra bilderna som är kvar.

Detta görs på följande sätt:

Man ber varje gång igen att Fp börjar med att välja ur de två mest osympatiska bilderna, (likaväl som tidigare registreras de som negativt val).

Det finns då två bilder kvar i varje serie som Fp inte behöver att välja. De

registeras automatiskt som positiva.

Denna andra omgång kallas för "Experimentell KOMPLEMENTÄR PROFIL,"EKP" som kan ge mycket viktiga extra upplysningar om Försökspersonens dynamik

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Obs: Följande upplysningar endast för Er som själv vill arbete med och tolka testet:

Det finns särskilda utvärderingsblanketter som innehåller flera ramar med 8 vertikala kolumner. Ordningsföljden av dessa kolumner är alltid: h, s / e, hy / k, p / d, och m.

Dessa vertikala kolumner (h s/ e hy/ k p/ d m) har delats genom en horisontell mittlinje.

trevliga: (+)

---------------

otrevliga: (-)

Ovanför den horisontella mittlinjen adderas antalet av den driftklass (t.ex. h eller s), motsvarande positivt valda fotografier. T.ex. fp. har valt 3 hermafroditer som trevliga, i kolumn h adderas tre enheter ovan mittlinjen inom h kolumnen.

Under mittlinjen adderas de negativt valda fotografier. Fp. väljer t.ex. 3 mördare

(sadister) som icke trevliga: man adderar tre enheter inom kolumn s under mittlinjen.

Förhållandet mellan de olika adderingsenheter kan överföras till ett

"Registrerings tecken: (scoring) och kan vara; +, eller -, eller 0, eller , på enkelt sätt enligt följande princip:Om av motsvarande driftklass inget eller endast en fotografi valts: tecken 0
har två eller flera valts som trevliga: tecken +
har två eller flera valts som otrevliga: tecken -
har två eller fl. valts som trevliga och två eller fl. som otrevliga: tecken .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokollsreaktioner

I.
Protokollstecken
Nummer
Storlek
Nollreaktioner
0
1
+0

-0
0
2
+1

-0
0
3
+0

-1
0
4
+1

-1

II. a)
Protokollstecken
Nummer
Storlek
Positiva reaktioner
+
5
+6

-0
med överspänning (Kvantumspänning !!)
+
6
+5

-0
+
7
+5

-1
+
8
+4

-0
+
9
+4

-1

II. b)
Protokollstecken
Nummer
Storlek
Positiva genomsnitts-reaktioner
+
10
+3

-0
+
11
+3

-1
+
12
+2

-0
+
13
+2

-1

III. a)
Protokollstecken
Nummer
Storlek
Negativa reaktioner
-
14
+0

-6
med överspänning (Kvantumspänning:!!)
-
15
+0

-5
-
16
+1

-5
-
17
+0

-4
-
18
+1

-4

III. b)
Protokollstecken
Nummer
Storlek
Negativa genomsnitts-reaktioner
-
19
+0

-3
-
20
+1

-3
-
21
+0

-2
-
22
+1

-2

IV. a)
Protokollstecken
Nummer
Storlek
Ambivalenta reaktioner
23
+4

-2
24
+2

-4

IV. b)
Protokollstecken
Nummer
Storlek
Utan övertryck
25
+2

-2
26
+2

-3
27
+3

-2
28
+3

-3

c 1996-2000 Leo Berlips, JP Berlips & Jens Berlips, Slavick Shibayev